Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

In memoriam - Harry Janssen

Het is 8 juni 1933 als Harry Janssen wordt geboren. Twaalf jaar later, op 1 september 1945, wordt hij lid van Fanfare St. Caecilia Nieuwenhagen. Harry begint op alto hoorn.

In 1956 transformeerde de fanfare naar Harmonie St. Caecilia. Het was voor Harry het moment om over te stappen naar klarinet, die hij tot in 1974 bespeelde. Werkgerelateerde verplichtingen (waaronder wisseldiensten) zorgde er voor dat het niet mogelijk was om elke week aanwezig te zijn op de repetitie. Harry stapte nog kort over op het slagwerk als bekkenist, maar toenmalig dirigent de heer Boon was van mening dat het bezoek aan de wekelijkse repetitie een vereiste was. Harry stopte als muzikant.

Harry Janssen was zodanig verbonden aan de vereniging, dat hij na zijn actieve periode als muzikant toetrad toe tot het bestuur. In die hoedanigheid heeft hij zich onder meer ingezet voor het instrumenten- en uniformenfonds.

Daarnaast is Harry jarenlang actief geweest bij de beheer- en onderhoudsploeg van de harmonie. De maandagmiddag waarop de poetsploeg in de zaal actief was, was voor Harry belangrijk. In 2011 werd deze vrijwilligersgroep door de gemeente Landgraaf genomineerd voor de Vrijwilligersprijs. En voor alle vrijwillige inzet van Harry voor de harmonie, werd hij tijdens de lintjesregen in 1986 in naam van de Koningin door burgemeester Koenders benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij het 125-jarig jubileum van onze vereniging in 2015 hebben we stil gestaan bij Harry’s 70-jarig lidmaatschap. Dat ook echtgenote Mia toen haar 50-jarig jubileum vierde, gaf dit weekend extra cachet. Het werd een weekend waar velen nog met plezier op terug kijken.

Tot aan het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 waren Harry en zijn geliefde Mia vrijwel wekelijks aanwezig bij de repetitie. Geen enkel concert van de harmonie werd overgeslagen. Aan de ‘stamdusj’ met de heren van het erebestuur werden de ontwikkelingen binnen de vereniging uitvoerig besproken. Harry kon samen met Mia oprecht genieten van onze harmonie, waar dochter Miriam, zoon Albert, schoonzoon Frank, en kleinkinderen Lars, Ilse en Tom in het orkest actief zijn. Je kunt wel stellen dat de familie Janssen een echte Caecilia-familie is. Wat was hij trots op al zijn kinderen en kleinkinderen!

Het jaar 2020 was een jaar dat in het teken stond van corona. Ook onze vereniging ontkwam er niet aan om in maart vorig jaar de repetities te annuleren. Vlak voor en na de zomervakantie hebben we onze repetities weer tijdelijk kunnen hervatten. Samen met Tom vormde Harry tijdens het coronajaar een ijzersterk team tijdens de pubquizzen. Dat Harry nog aanwezig is geweest op onze laatste repetitie op 9 oktober 2020 maakt die repetitie des te bijzonder.

Ondanks dat alle activiteiten in het najaar van 2020 moesten worden geannuleerd, werden op 22 november 2020 de jubilarissen thuis en in ‘petit comité’ gehuldigd. Harry werd geëerd en gehuldigd met de Bronzen Erepenning van de KNMO voor zijn 75-jarig lidmaatschap. Daarmee was Harry niet alleen het lid met de meeste ‘senioriteit’; hij had ook het meeste aantal lidmaatschapsjaren bereikt van onze vereniging. Bovendien is Harry Janssen begin jaren ’90 door de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’. Een eer die slechts enkele leden toekomt. 

Voor mij als voorzitter was het huldigen van Harry Janssen één van de meest bijzondere momenten uit mijn voorzitterschap. Harry vertelde verhalen over de oorlog en hoe bijzonder het was dat het na jaren van verdriet en ellende weer mogelijk werd om lid te worden van een muziekvereniging. Over de vreugde ‘op g’n durp’ toen de toenmalige fanfare door de straten in Nieuwenhagen rondtrok. Harry vertelde over het instrumentarium van de harmonie, dat kwantitatief en kwalitatief volstrekt ontoereikend was. Muzikanten spraken onderling af wie, wanneer welk instrument in gebruik kreeg. Er waren meer muzikanten dan instrumenten. Harry was een drijvende kracht om het instrumentarium van de harmonie uit te breiden.

Het bestuur maakte zeer recent nog plannen om Harry alsnog met een serenade in het zonnetje te gaan zetten vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap. De coronapandemie heeft dit helaas niet meer mogelijk gemaakt. Met het overlijden van Harry Janssen verliest onze vereniging een bijzonder lid. De Caecilia-familie wenst Mia, familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen zal de herinneringen aan Harry en zijn indrukwekkende verhalen over onze geschiedenis blijven koesteren.

Ik wil dit in memoriam afsluiten met een gedicht uit ons jubileumboek. Het gedicht is geschreven door José Seerden:

Op d’r Heigank in alle deugd,
Verbrach hea zieng jeugd,
Oet ee groet Janssen-gezin,
Doa zoot moeziek in…

Mit ’t Mia joare vuur de harmonie ingezet,
Die leefde nit durch krankheet belet,
Ee groet geheugen, veul moeziek die hea kent,
Harry Janssen, leeve harmonievrunk,

Os Caecilia-ornament

Harry en Mia
Mia & Harry

Het in memoriam is in aangepaste vorm uitgesproken in het Limburgs dialect, tijdens de plechtige uitvaartmis op zaterdag 29 mei 2021.