Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Geslaagde concoursreceptie en huldiging jubilarissen

Op zaterdag 2 december vierde harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen het jaarlijkse St. Caeciliafeest en werd de concoursreceptie gehouden.

Op zaterdag 2 december jl. was het groot feest bij Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen. Deze dag stond in het teken van de viering van het jaarlijkse St. Caeciliafeest. Tevens werd er een receptie gehouden naar aanleiding van het geweldige succes (95,17 punten 1e prijs met promotie en lof der jury) behaald op het Bondsconcours te Veldhoven. Tijdens de drukbezochte receptie kreeg de Harmonie alle lof toegezwaaid. Hoogtepunt van de receptie was de serenade van zustervereniging Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide.

Aansluitend aan de receptie werden er maar liefst 8 jubilarissen van St. Caecilia in het zonnetje gezet. De heren John Bertram, André Broyl en Willy Handels vierden hun 50-jarig jubileum. John Bertram, geen onbekende in Landgraaf, trad als manneke toe tot de roemruchte drumband van Harmonie St. Caecilia. Na een aantal jaren werden de trommelstokken in de wilgen gehangen en legde John zich toe op het bespelen van de hoorn. John is lid van het Erebestuur en voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Harmoniezaal. Tevens is hij een begenadigd fondsenwerver voor het uniformen- en instrumentenfonds.

André Broyl begon al als 5-jarige met de klarinet. Tijdens zijn jeugd ontpopte André zich als een zeer bekwaam klarinettist. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van onze Harmonie als soloklarinettist. Tevens was hij één van de dragende leden van de beroemde blaaskapel van Harmonie St. Caecilia: de Belvauer Musikanten. Echter zijn werk bij de Koninklijke Marine zorgde ervoor dat André genoodzaakt was om te verhuizen naar Delft en zijn actieve lidmaatschap als spelend lid te beëindigen. Sinds die tijd volgt André als steunend lid “zijn” Harmonie nauwgezet en is hij een graag geziene gast tijdens concerten en festiviteiten.

De derde gouden jubilaris is Willy Handels. Willy bespeelde ook al op zeer jonge leeftijd de klarinet en groeide in een rap tempo door tot soloklarinettist van Harmonie St. Caecilia. Ook was hij één van de steunpilaren van de roemruchte Belvauer Musikanten. Net als André was Willy genoodzaakt om voor zijn werk te verhuizen naar Schiedam. Vanuit Schiedam volgt hij nog steeds de ontwikkelingen van de Harmonie op de voet.

De heer Ger de Vries vierde zijn robijnen, 40-jarig, jubileum. Ger is al sinds zijn jeugd verslingerd aan de trombone. In de Harmonie als ook bij de Belvauer Musikanten heeft Ger altijd de 1e trombone gespeeld. Tijdens de straatoptredens van Harmonie St. Caecilia fungeerde hij als marsleider. Helaas zorgden gezondheidsproblemen ervoor dat Ger sinds vorig jaar moest stoppen als spelend lid. Gelukkig kan de Harmonie voor tal van andere activiteiten een beroep doen op Ger.

De heer Ger Reumkens, bekend van Slagerij Reumkens uit Nieuwenhagen, werd gehuldigd als zilveren jubilaris. Hij is lid van het Erebestuur en ondersteunt het instrumentenfonds van de Harmonie met de fondsenwerving. Tijdens evenementen in de Harmoniezaal is Ger altijd
achter de bonnenverkoop te vinden. Verder is hij jarenlang lid geweest van de Beheerscommissie van de Harmoniezaal. Als trouwe sponsor van de Harmonie verzorgt Ger, samen met zijn vrouw Resy en zoon Leon, menig buffet in de Harmoniezaal. Ook jongstleden zaterdag heeft iedereen weer kunnen genieten van de culinaire hoogstandjes.

Mevrouw Ernie Gerats was de tweede zilveren jubilaris. Ernie is al sinds 25 jaar de leading lady van het fluitregister. Ook is zij vanaf dag 1 betrokken geweest bij de blokfluit- en de jeugdopleiding van de Harmonie. Tevens hebben Ernie en haar man Hubert de eer gehad om
als eerste muzikantenechtpaar van Harmonie St. Caecilia in het huwelijksbootje te stappen.

De derde zilveren jubilaris is mevrouw Miriam Weelen-Janssen. Miriam is eerst als klarinettiste en op latere leeftijd als basklarinettiste spelend lid geweest van Harmonie St. Caecilia. Wegens gezinsuitbreiding is zij voorlopig gestopt als actief muzikante, echter onder meer als secretaris van het Damescomité is zij op allerlei fronten actief betrokken bij het wel en wee van haar Harmonie.

De heer Henk Janssen sloot de rij van jubilarissen: hij werd gehuldigd als zilveren jubilaris. Tijdens zijn jeugdjaren was Henk lid van de drumband, waar hij tenortrom speelde. Later maakte Henk de overstap op hoorn, en dit instrument bespeelt hij nog steeds met veel plezier. Sinds een aantal jaren is Henk bestuurlijk actief als secretaris, daarnaast is hij gewaardeerd lid van C.V. de Hootkuulle.

Na het officiële gedeelte begon de zeer geslaagde feestavond. Voor de muzikale omlijsting zorgden de 14-koppige Old Time Swing Band en DJ Dirty Harry. Tot in de vroeg uurtjes werd er gefeest in de Harmoniezaal.