Overslaan en naar de inhoud gaan

De vereniging

Opleidingen

Voor interne opleidingen heeft Harmonie St. Caecilia haar Commissie Jeugd & Opleidingen.

De jeugd van Harmonie St. CaeciliaSinds 1985 bestaat de beleidscommissie Jeugd Opleidingen. Deze commissie houdt zich bezig met de opleiding van (jonge) muzikanten. De commissie bemiddelt bij plaatsing op de muziekschool en biedt faciliteiten aan zowel docenten als muzikanten.

Doordat de Commissie Jeugd Opleidingen in de loop der jaren niet alleen de belangen van jeugdige leerlingen behartigde, maar ook die van volwassen, werd in 1999 de naam van de commissie veranderd in Commissie Jeugd & Opleidingen.

Het doel van onze muziekopleiding is het samen muziek maken, waarbij wij ons vooral tot de jongeren richten. De muziekbeoefening is voor hen zeer leerzaam, maar vormt tevens de basis voor een vrije tijdsbesteding die, ook later in de maatschappij, zijn weerslag zal vinden.

Vanaf 2001 hebben wij het landelijke HaFaBra-raamleerplan geïntroduceerd. Dit betekent dat de interne opleidingen lopen volgens de landelijke richtlijnen. Aan het einde van het cursusjaar krijgen de leerlingen dan ook een certificaat. Ook theoretische vorming is ingebouwd in de praktijklessen.

Een leerling kan bij Harmonie St. Caecilia direct op een instrument starten. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wens van de leerling, de behoefte van de vereniging en de beschikbaarheid het instrument. Leerlingen die een instrument kiezen dat niet in een harmonie thuishoort, zoals piano, worden doorverwezen naar de muziekschool.

Door middel van ensembles zal de leerling snel leren om samen met andere te musiceren, wat naderhand in het harmonieorkest goed van pas komt. Deelname aan solistenconcoursen waarmee een leerling zijn/ haar niveau kan verhogen wordt vanuit de Commissie Jeugd & Opleidingen aangemoedigd.