Overslaan en naar de inhoud gaan

De vereniging

Geschiedenis

2021

Als gevolg van de Coronapandemie waren ook in 2021 de activiteiten van de harmonie beperkt.

Op vrijdag 21 mei 2021 bereikt ons het verdrietige bericht dat ons lid van verdienste Harry Janssen is overleden. De plechtige uitvaartmis is op zaterdag 29 mei.

Harry Janssen was zodanig verbonden aan de vereniging, dat hij na zijn actieve periode als muzikant toetrad toe tot het bestuur. In die hoedanigheid heeft hij zich onder meer ingezet voor het instrumenten- en uniformen fonds. Daarnaast is Harry jarenlang actief geweest bij de beheer- en onderhoudsploeg van de harmonie. De maandagmiddag waarop de poetsploeg in de zaal actief was, was voor Harry belangrijk. In 2011 werd deze vrijwilligersgroep door de gemeente Landgraaf genomineerd voor de Vrijwilligersprijs. En voor alle vrijwillige inzet van Harry voor de harmonie, werd hij tijdens de lintjesregen in 1986 in naam van de Koningin door burgemeester Koenders benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij het 125-jarig jubileum van onze vereniging in 2015 hebben we stil gestaan bij Harry’s 70-jarig lidmaatschap. Dat ook echtgenote Mia toen haar 50-jarig jubileum vierde, gaf dit weekend extra cachet. Het werd een weekend waar velen nog met plezier op terug kijken.

Tot aan het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 waren Harry en zijn geliefde Mia vrijwel wekelijks aanwezig bij de repetitie. Geen enkel concert van de harmonie werd overgeslagen. Aan de ‘stamdusj’ met de heren van het erebestuur werden de ontwikkelingen binnen de vereniging uitvoerig besproken. Harry kon samen met Mia oprecht genieten van onze harmonie, waar dochter Miriam, zoon Albert, schoonzoon Frank, en kleinkinderen Lars, Ilse en Tom in het orkest actief zijn.Je kunt wel stellen dat de familie Janssen een echte Caecilia-familie is.

Het jaar 2020 was een jaar dat in het teken stond van corona. Ook onze vereniging ontkwam er niet aan om in maart vorig jaar de repetities te annuleren. Vlak voor en na de zomervakantie hebben we onze repetities weer tijdelijk kunnen hervatten. Samen met Tom vormde Harry tijdens het coronajaar een ijzersterk team tijdens de pub quizzen. Dat Harry nog aanwezig is geweest op onze laatste repetitie op 9 oktober 2020 maakt die repetitie des te bijzonder.

Ondanks dat alle activiteiten in het najaar van 2020 moesten worden geannuleerd, werden op 22 november 2020 de jubilarissen thuis en in ‘petit comité’ gehuldigd. Harry werd geëerd en gehuldigd met de Bronzen Erepenning van de KNMO voor zijn 75-jarig lidmaatschap. Daarmee was Harry niet alleen het lid met de meeste ‘senioriteit’; hij had ook het meeste aantal lidmaatschapsjaren bereikt van onze vereniging. Bovendien is Harry Janssen begin jaren ’90 door de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’. Een eer die slechts enkele leden toekomt.

Het bestuur maakte zeer recent nog plannen om Harry alsnog met een serenade in het zonnetje te gaan zetten vanwege zijn 75-jarig lidmaatschap. De coronapandemie heeft dit helaas niet meer mogelijk gemaakt. Met het overlijden van Harry Janssen verliest onze vereniging een bijzonder lid. Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen zal de herinneringen aan Harry en zijn indrukwekkende verhalen over onze geschiedenis blijven koesteren.

Op vrijdag 4 juni 2021 hervatte de harmonie na een lange Corona-stop weer met haar wekelijkse repetities. Vanwege de corona-pandemie waren de repetities vanaf oktober 2020 stilgelegd. Vanzelfsprekend werden de leden geïnformeerd over de geldende maatregelen; en rekening houdend met het coronaprotocol van de RIVM en de KNMO kon er eindelijk weer samen gerepeteerd worden.

18 September is het dan eindelijk weer tijd voor een concert. De harmonie organiseert in samenwerking met Brasserie ’t Hert va Woabich een nazomerse concertavond: ‘Blaasmuziek in de Nazomer’ op de prachtig opgeknapte Oude Markt van Waubach. Naast Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen traden ook Fanfare St. Barbara G.A. en als toetje de Rodaländer op.

Dit jaar moeten de communicanten nog langer wachten op hun grote feest. Door het slechte weer op 3 oktober kan de harmonie de communicanten niet ophalen bij de basisschool. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan: dus wordt er in de kerk gespeeld voor de communicanten. Aansluitend wordt jubilaris Koos Simons bezocht en gehuldigd voor zijn 65-jarig lidmaatschap in 2020. Alle jubilarissen van 2020, met uitzondering van Koos, hadden weliswaar hun oorkonde en speldje ontvangen, maar een feestelijk, muzikale omlijsting ontbrak nog tot 3 oktober 2021. Samen werden de broers Simons en John Bertram verrast met een welverdiende serenade.

Op zaterdag 30 oktober 2021 brengen Eric Vincken (bestuurslid) en Robin Reichrath (voorzitter) een bezoek aan de heer Frits Schrouff en echtgenote Liane wegens zijn 50-jarig jubileum. De heer Schrouff ontvangt uit handen van de voorzitter de vergulde speld met 1 zirkonia en de bijpassende oorkonde. De heer Schrouff neemt al meer dan 50 jaar een belangrijke plek in binnen onze vereniging en is inmiddels al 30 jaar beschermheer van onze vereniging. Frits heeft in al die jaren ongelofelijk veel voor onze harmonie betekend. Namens bestuur en leden van Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen: Van harte proficiat!

Gedurende de periode juni tot en met oktober 2021 kon er op een redelijk normale manier gerepeteerd worden door onze Harmonie. Maar als gevolg van een nieuwe Coronavariant (Omikron) en een groeiend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames worden de Coronamaatregelen helaas weer aangescherpt. Naast de verplichting dat leden bij het betreden van het horecagedeelte (café Oad Nuijenhage) een geldige QR-code of een negatieve coronatest moeten kunnen overleggen, wordt er door de nieuwe maatregelen ook gecontroleerd op een geldige QR-code of negatieve coronatest bij het betreden van de Harmoniezaal ten behoeve van de repetities.

Op zondag 21 november viert Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen, rekening houdende met de geldende Coronamaatregelen, in aangepaste vorm haar patroonsfeest: “de Caeciliadag”. De ochtend begint met het bijwonen van de heilige mis. Vervolgens wordt er in de Harmoniezaal de Algemene Ledenvergadering gehouden. Na een goed verzorgde lunch worden er die dag in totaal 5 jubilarissen gehuldigd. Bas Visser 25 jaar lid, Ger Reumkens (Erebestuur) 40 jaar lid, Miriam Weelen-Janssen (Basklarinet) 40 jaar lid, Ernie Geraets (Dwarsfluit) 40 jaar lid en haar echtgenoot Hub Geraets 50 jaar lid. Een paar weken eerder werd onze beschermheer Frits Schrouff thuis gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap van Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen. We bedanken onze 6 jubilarissen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging en feliciteren hen met deze mijlpaal.

De 3e Lock Down is een feit, 26 november vindt voorlopig de laatste repetitie plaats. Omdat ook dit jaar de Nachtmis niet gehouden wordt is deze repetitie de laatste activiteit van de harmonie in 2021.

2020

Op zondag 5 januari opent de harmonie traditiegetrouw het jaar met een nieuwjaarsconcert. Dit jaar in samenwerkring met gastvereniging KBO Maastricht.

21 Februari namen de Hootkuulle, de carnavalsvereniging van de harmonie, de bühne weer over voor hun jaarlijkse gala avond. Dit jaar zorgde onder andere Ton & Henk, Hape Jonen, Miserable, Palemiger Spatze, Gaas en de Greesberger Tanzgruppe voor een daverende aftrap van de carnaval. Prins Stijn werd op deze avond opgevolgd door Prins Tom II.

Op 13 maart valt het verenigingsleven stil. Corona slaat om zich heen en het hele land gaat in lockdown. Enkele geplande activiteiten zoals het matineeconcert moeten hierdoor geannuleerd worden. Waar er toen de hoop was snel weer aan de slag te kunnen zou het tot 19 juni duren voordat de repetities weer opgestart konden worden. Om het onderlinge contact in stand te houden worden er in deze periode zonder repetities nieuwsbrieven geschreven door onze dirigent Samuel. Daarnaast worden er enkele digitale Pub Quizzen georganiseerd.

Na de zomervakantie vindt op 28 augustus de eerste repetitie van het muzikale seizoen plaats. Waar er de afgelopen jaren een Tapasavond georganiseerd werd kon ook deze in verband met de toen geldende maatregelen niet doorgaan.

Ook de communicanten hebben moeten wachten op hun grote feest en werden dit jaar pas op 6 september door de harmonie naar de kerk begeleid.

In het najaar rukt corona weer overal in het land op en worden de repetities vanaf 16 oktober wederom gestaakt. De repetities zullen dit jaar ook niet meer opgestart worden.

22 November vindt de jaarlijkse Caeciliadag plaatst waarop de vereniging haar jubilarissen in het zonnetje zet. Ook deze viering wordt getroffen door het coronavirus. Normaliter begint de feestdag met een muzikale eucharistieviering gevolgd door een rondgang over het dorp met een afsluitend feest in de harmoniezaal. Omdat dat allemaal dit jaar niet mogelijk was bezocht een afvaardiging van het harmonie bestuur en het Erebestuur bij de jubilarissen thuis. De jubilarissen van dit jaar waren: Harry Janssen (75 jaar lid), Jan Simons (70 jaar lid), John Bertram (65 jaar lid), Koos Simons (65 jaar lid) en Raoul Bessems (25 jaar lid). Het jubileum van Harry Janssen is bijzonder voor de harmonie, voor het eerst in haar bestaan heeft een lid de mijlpaal van 75 jaar lidmaatschap bereikt.

Een week later op 27 November was het tijd voor de volgende primeur, op deze dag vond de eerste digitale ledenvergadering van de harmonie plaats. Omdat later ook de kerstmis afgelast zou worden was de ledenvergadering de laatste activiteit van de harmonie in 2020.

2019

Op 6 januari start Harmonie st. Caecilia Nieuwenhagen traditiegetrouw met haar nieuwjaarsconcert het nieuwe jaar. Dit jaar in samenwerking met gastharmonie st. Gertrudis uit Wijlre. Na afloop van het nieuwjaarsconcert wordt Wiel Winthagen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding uit handen van de Landgraafse burgemeester Rayond Vlecken. Tijdens deze gelegenheid neemt Wiel afscheid als lid van het bestuur van de harmonie, waar hij sinds 1984 jarenlang deel van uitmaakte. Wiel heeft in deze periode meerder functies bekleed waaronder secretaris en waarnemend voorzitter. In 2007 trad Wiel ook toe als penningmeester van het erebestuur.

Het Gala-carnavalsconcert van 23 februari in het Burgerhoes te Landgraaf wordt dit jaar opgeluisterd door de Harmonie. In samenwerking met Jack Vinders werd de carnavalstijd, op muzikale wijze, geopend.

1 Maart mocht de carnavalsvereniging van de Harmonie, de Hootkuulle, de zaal weer overnemen om haar jaarlijks carnavals avond te organiseren. Dit jaar zorgde onder andere de Tiroler Teufel, Party Kryner, Kölsch Platt, Clara Zoerbier, Kartoesje en Robbo voor een geweldige aftrap van de carnaval. Stijn Simons werd op deze avond geproclameerd tot prins van de Hootkuulle.

Na een lange periode van voorbereiding is dan op 25 mei de dag aangebroken van het Theater concert. In een nagenoeg uitverkocht Parkstad Limburg Theater Kerkrade presenteerde de harmonie het concert: “Het Geluk van Limburg”. Het concert vond plaat in samenwerking met Jack Vinders, Floor Bosman, Landgraafs Mannenkoor st. Joseph, Schutterij st. Joseph Waubach, enkele leden van toneelvereniging Kiekes Waed uit Nieuwenhagen en de spreekstalmeester: Fer Kousen. De kritieken waren alleen maar lovend en er werd direct gehint op een vervolg van een dergelijk Theater concert. Dit concert was ook meteen de vuurdoop voor de nieuwe dirigent Samuel Aguirre.

Ondanks het late tijdstip van de nazit van het Theater concert was de Harmonie op zondag ochtend 26 mei aanwezig om de begeleiding van de communicantjes naar de kerk te verzorgen.

Tijdens het zomerconcert op 22 juni zorgt de Harmonie samen met Harmonie Posterholt en het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade voor een avond vol muziek. Beide gastverenigingen staan onder leiding van Guido Swelsen.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van huisartsenpraktijk Snijders verzorgt de Harmonie op 29 juni een optreden.

Om het nieuwe muzikale seizoen te openen en om haar leden te danken voor de inzet tijdens het afgelopen seizoen organiseert de Harmonie op 23 augustus een Tapasavond.

Tijdens de bloedhete zondagmiddag 25 augustus neemt de Harmonie deel aan de optocht van Schutterij st. Joseph Waubach.

Een vast onderdeel van het verenigingsleven van de Harmonie zijn haar concertreizen. Dit jaar is de Harmonie van 18 tot en met 20 oktober te vinden in Friesland. Tijdens deze reis is de Harmonie te gast bij fanfare Euphonia Bakhuizen. Tijdens een de concertavond wordt samen met de Fanfare en een regionaal gelegenheids-jeugdorkest, waar ook enkele van jeugdleden van de Harmonie aan deelnemen, een concert gegeven. Na afloop van het concert vond er een After Party plaats waarbij de meegereisde RodaLänder de Friese dweilorkesten naar de kroon staken.

De jaarlijkse Caeciliadag, dit jaar 24 november, begint traditiegetrouw met het opluisteren van de eucharistieviering in de Parochiekerk, waarna de Harmonie een aubade brengt op het kerkhof. Hierna trekt de Harmonie over het dorp en brengt het een bezoek aan Café Candle Light. Tegen de klok van 14.00 uur is de Harmonie weer terug in haar zaal waar de lunch al staat te wachten. Aan het einde van de lunch is het tijd voor de voorzitter om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar zijn dat er maar liefst 7: Ad Oosterbos (50 jaar lid), Ingrid Kaspers-Simons (40 jaar lid), Resie Reumkens-Voncken (25 jaar lid), Aimeé Simons-Haan (25 jaar lid), Natasja Wassen-Steinen (25 jaar lid), Frans Essers (25 jaar lid) en Rogier Voncken (25 jaar lid).
Na de huldiging en felicitaties zorgde de blaaskapel Ainmahl nog voor de nodige uurtjes “Sjpass en Sjtimmung”.

Het kalanderjaar 2019 wordt op 24 december afgesloten met het opluister van de Nachtmis. Omdat pastoor Terranea in juli met emeritaat is gegaan, werd pastoor Jongen, die tevens pastoor is van de parochies in Schaesberg en Nieuwenhagerheide, tot nieuwe pastoor in onze parochie benoemd. Hierbij wordt hij geassisteerd door kapelaan Sebastian. Aangezien deze 2 priesters tijdens kerstavond 7 missen moeten doen werd ervoor gekozen om de nachtmis in onze parochie om 21:30 uur te laten plaatsvinden. Aangezien er maar 1 mis zal zijn wordt de mis voor het eerst in de Nieuwenhagense geschiedenis opgeluisterd door zowel harmonie st. Caecilia als het Gemengd Kerkelijk Zangkoor st. Caecilia.

2018

Traditiegetrouw start Harmonie st. Caecilia Nieuwenhagen het jaar met haar nieuwjaarsconcert. De gastvereniging van dit jaar is Musikverein Cäcilia Waldfeucht onder leiding van André Seerden. Tijdens het Nieuwjaarsconcert wordt de Harmonie ook gehuldigd door het college van Burgemeester en Wethouders voor de geleverde prestaties tijdens het WMC in 2017.

Op 14 januari vindt de eucharistieviering ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Parochiekerk plaats. De viering wordt opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor st. Caecilia, dameskoor Jubilate, de Jachthoorblazers st. Hubertus en Harmonie st. Caecilia.

9 Februari is het dan weer tijd voor de jaarlijkse carnavals avond van de Hootkuulle. Dit jaar zijn onder andere La Bamba, de Party Kryner, Don Kiesjot en Tonca aanwezig om er een gezellige avond van te maken. Op deze avond wordt Jeroen I geproclameerd tot prins van de Hootkuulle.

Tijdens de jaarvergadering op 20 april wordt ons zeer gewaardeerd lid Jan Simons benoemd tot Lid van Verdienste.

26 Mei is Harmonie st. Caecilia samen met Fanfareorkest Excelsior IJsselstein te gast bij Fanfare st. Antonius Genhout. De drie verenigingen zorgen samen voor een gezellige muzikale avond.

Om het muzikale seizoen te openen is er dit jaar gekozen voor een tapas-avond. Tijdens deze tapas-avond neemt Harmonie st. Caecilia afscheid van haar dirigent Jos Zegers. Jos heeft 4,5 jaar leiding gegeven aan de Harmonie. Samen hebben zij meerdere muzikale hoogtepunten mogen beleven waaronder de geweldige deelnamen aan het WMC in 2017, dat beloond werd met maar liefst 91,83 punten. Harmonie st. Caecilia bedankt Jos voor zijn jaren lange inzet en wenst hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière.

Onder leiding van plaatsvervangend dirigent Bart Schäfer beried de Harmonie zich voor op het galaconcert landgraaf in Harmonie. Het concert wordt gehouden in de Parochiekerk van het Lauradorp waar Harmonie st. Caecilia samen met Harmonie Laura en Harmonie st. Michaël-Eikske één groot orkest vormt. Met een praktisch volle kerk is er een mooi concert ten gehore gebracht.

Op 1 november maakt Harmonie st. Caecilia bekent dat er een nieuwe dirigent gevonden is, Samuel Aguirre. Samuel is 25 jaar oud en is geboren in het Colombiaanse dorp Bolivar. Op 22 September 2018 heeft Samuel met succes zijn directie examen concert afgerond.

De Jaarlijkse Caeciliadag begint traditiegetrouw met het opluisteren van de eucharistieviering in onze Parochiekerk. Na de heilige mis trek de Harmonie over het dorp en zal het een aantal cafés bezoeken waarna ze terug komt in de Harmoniezaal waar broodjes en soep geserveerd worden. Tijdens de Caecilia-viering van dit jaar worden de jubilarissen Julien Willems (40 jaar muzikant) en Marlene Haan-Ringens (25 jaar lid) in het zonnetje gezet door hun vereniging.

Het kalender jaar 2018 wordt afgesloten met het opluisteren van de nachtmis in onze Parochiekerk. In een bomvolle kerk en voor de eerste keer onder leiding van haar dirigent Samuel werd de kerstgedachte op een voortreffelijke wijze bij de mensen overgebracht. Na afloop waren er alleen maar complimenten voor het optreden.

2017

Op zondag 8 januari start harmonie st. Caecilia Nieuwenhagen haar jaar traditiegetrouw met haar nieuwjaarsconcert. Dit jaar in samenwerking met gastvereniging Sint Aemiliaan Bleijerheide die voor dit concert onder leiding staat van de heer Josef Suilen. In voorbereiding op het WMC in juli worden ook de werken Lux Aurumque en Summer Dances door de harmonie gespeeld.

24 januari staan de Hootkuulle er weer klaar voor. Dit jaar komen onder andere oud LVK-winnaars Paul & Loe, Tonca en Ohne Gewähr over de bühne. Tijdens deze avond proclameren de Hootkuulle Bojan I tot prins.

In de voorbereiding naar het eerste Wereld Muziek Concours waar de harmonie in haar 127 jarig bestaan aan zal deelnemen staan er nog enkele concerten op de agenda. Het eerste concert op 22 april gehouden in samenwerking met Harmonie st. Caecilia Geulle. Omroep langraaf is hierbij ook aanwezig om de voorbereiding naar het WMC toe vast te leggen.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 5 mei 2017 wordt Robin Reichrath per acclamatie benoemd tot nieuwe voorzitter van Harmonie st. Caecilia.

Op 20 Mei staat het tweede voorbereidingsconcert op de planning, dit is de harmonie op bezoek bij Harmonie Sint Aemiliaan Bleijerheide. Op 24 juni volgt het volgende voorbereidingsconcert in samenwerking met Musikverein Waldfeucht en West-Harmony Heinsberg. Gevolgd door het laatste voorbereidingsconcert in samenwerking met Fanfare st. Caecilia Schimmert op 8 juli.

Zondag 16 juli is het dan zover. Harmonie st. Caecilia Nieuwenhagen neemt voor het eerst in 127 jaar deel aan het Wereld Muziek Concours. In de maanden zijn er meerder repetitie weekenden en maar liefst 4 voorbereidingsconcerten gehouden. De laatste week voorafgaande aan het WMC werd er dagelijks gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten. Onder leiding van Jos Zegers zal de harmonie in de 2e divisie de werken Lux Aurumque, Summer Dances en Danzas Sinfónicas ten gehore brengen. Na het laatste slotakkoord werden de muzikanten door het enthousiaste publiek beloont met een enthousiast applaus. De 3-koppige internationale jury beloonde het optreden van de Nieuwenhagense muzikanten als volgt:

Verplichte werk (Summer Dances): 92,33 punten
Keuze werk (Danza Sinfónica): 91,33 punten
Totaalscore: 91,83 punten, 1e prijs met lof der jury.

Enkele opmerkingen uit het juryrapport waren: “Fijne uitvoering door prima orkest”, “een prachtige uitvoering” en “gelungene interpretation”.
Na de bekendmaking van de punten werd het tijd om een groot feest te vieren. Nadat 2 bussen muzikanten, dirigent, bestuur en supporters naar de Markt in Kerkrade hadden gebracht werd er uitbundig gevierd.

Na de zomervakantie staat op 15 oktober het jubileumconcert van parochie op de agenda. Samen met Jachthoornblazers st. Hubertus Nieuwenhagen en het gemengd Kerkelijk Zangkoor st. Caecilia Nieuwenhagen wordt het 100 jarig bestaan van de parochie gevierd.

Tijdens de Caecilia-viering op zondag 26 november worden de jubilarissen Anita Steinen (25 jaar lid), Frank Weelen (25 jaar lid) en Louis van Haaren (60 jaar lid) in het zonnetje gezet door hun vereniging.

2016

De harmonie opent het jaar traditiegetrouw met een Nieuwjaarsconcert op zaterdag 9 januari, dit jaar wordt de harmonie ondersteunt door het blazersensemble Blech Mich.

Door een samenwerking met Roda JC en de Friese fanfare 'Harmonie' Akkrum wordt voorafgaande aan de wedstrijd Roda JC - SC Heereveen in Kerkrade op 3 april zowel het Limburgse Als het Friese volkslied door beide verenigingen gespeeld.

Op 1 juni overleed ons zeer gewaardeerd lid Leo Zdrojewski. Op woensdag 8 juni werd door een ensemble van de harmonie de uitvaartmis opgeluisterd. Leo zou op 16 juli samen met Frits Schrouff tijdens het zomerconcert in het zonnetje worden gezet voor zijn 25 jaar aan inzet voor de harmonie. Helaas mocht hij dit niet meer meemaken.

Op zondag 10 juli is de harmonie aanwezig bij de straatparade van fanfare Viktoria Rimburg die de parade organiseert in verband met haar 125 jarig bestaands feest.

Tijdens het zomerconcert op zaterdag 16 juli in samenwerking met Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Rekem wordt beschermheer Frits Schrouff in het zonnetje gezet. De harmonie heeft gezorgd dat Frits thuis wordt opgehaald met een limousine. In Nieuwenhagen staat de Harmonie op haar beschermheer te wachten en wordt er een serenade ingezet op het moment dat Frits Schrouff aankomt.

In de herfstvakantie is het dan eindelijk het moment aangebroken waar menig lid naar uit heeft gekeken. Het is tijd voor de concertreis. Op donderdag 27 oktober stromen de leden in alle vroegte Oad-Nuijenhage binnen om zich voor te bereiden op de lange busreis met als eindbestemming Ulm. Daar wordt de harmonie ontvangen door het Kries Verbands Jugned Blas Orchester (kort KJVBO). Zaterdag 29 oktober zullen de beide verenigingen gezamenlijk een concert geven.
Op vrijdag vindt er een bezoek plaats aan het Mercedes Benz Museum in Stuttgart met aansluitend een bezoek aan de stad. In de avond is er een nachtwandeling georganiseerd in de Ulm Altstadt die eindigt in die Barfuesser Hausbrauerei Ulm. Op de concert dag is er eerst nog een bezoek aan de stad Ulm gepland waarna de harmonie afreist naar de concertzaal om te beginnen aan de voorbereidingen voor die avond.
Na een succesvol en gezellig weekend begint de harmonie op zondag de weg terug naar Nieuwenhagen.

2015

Het jubileumjaar 2015 begint op 1 januari met de muzikale opluistering van de Nieuwjaarsreceptie van het College van B&W van Gemeente Landgraaf. De harmonie presenteert zich daarbij voor het laatst in het oude uniform met pet.

Tijdens het Nieuwjaarsconcert op zaterdag 10 januari showt het orkest zijn nieuwe uniformering. Deze wordt traditiegetrouw ingezegend door pastoor Terranea. Ook muzikaal laat het orkest, voor de gelegenheid van het 125 jarig jubileum aangevuld met 10 oud-leden, zich van zijn beste kant horen. Er wordt een gevarieerd programma gebracht met werken uit de laatste 25 jaar. Tijdens deze muzikale show worden er ook twee werken uitgevoerd in samenwerking met het koperensemble Koperpoets. Daarnaast brengen de mannen van Koperpoets ook een eigen show. Het jubileumjaar is nu echt begonnen.

Ook het carnavalsseizoen met 3 x 11 jaar De Hootkuulle staat in het teken van dit dubbeljubileum. Een speciale medaille en een heus Dreigestirn onderstrepen dit.

Op 18 april wordt Nieuwenhagen Musiceert opnieuw in het leven geroepen in het kader van het 125 jarig bestaansfeest van zowel Harmonie st. Caecilia Nieuwenhagen en Fanfare Eendracht Nieugenhagerheide wordt er een gezamenlijke activiteit georganiseerd.

21 Juni organiseren de jubilerende verenigingen Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen een streetparade en Taptoe met medewerking van Fanfare Viktoria Rimburg, Harmonie Laura, Drumfanfare MVB Maastricht, Harmonie St. Michael Eikske, Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss Heerlen, Drumband van Harmnoie Concordia Obbicht, Drum- en Showfanfare Advendo Sneek, Fanfare St. Barbara GA Kakert, Fluit- en Tamboerkorps St. Paulus Schaesberg en Drum- en Showband Adest Musica Sassheim.
Op YouTube is een opname van omroep Landgraaf van de Streetparade & Taptoe beschikbaar.

Vrijdagavond 18 september wordt er een feestreceptie gehouden waarbij zes jubilarissen en het damescomité gehuldigd worden. De muzikanten van het blazersensemble "Blech Mich" zorgen op deze dag voor de muzikale invulling

Het Promsconcert op zaterdag 19 September was een wervelende muziekshow met medewerking van Syb van de Ploeg, Het goede Doel, zangeressen Do, Imke Hietzer en Ruth Maasen en zanger Serge Gulikers, dit alles ondersteund door het harmonieorkest onder leiding van dirigent Jos Zegers.

De feestmis, in de parochie gelegen aan de Heigank, van zondag 20 september wordt opgeluisterd door HATOR trombone kwartet. Aansluitend volgt er een rondgang over Nieuwenhagen en afsluitend een barbecue voor de leden.

Op zondag 15 November vind het jaarlijse Solisten concours van Landgraaf Musiceert plaats. Dit jaar werd deze in samenwerking met Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide georganiseerd.

2014

Het jaar 2014 begint spetterend met een Nieuwjaarsconcert met als gastvereniging fanfare St. Cecilia Doenrade. St. Caecilia heeft dit keer gekozen voor een concert in Hollywood stijl: filmmuziek wordt ondersteund met de werkelijke filmbeelden en speciaal daarvoor opgenomen beeldmateriaal.

Na het Nieuwjaarsconcert staat St. Caecilia onder leiding van de nieuwe dirigent Jos Zegers. Onder leiding van deze jonge ambitieuze dirigent wordt in korte tijd een geheel nieuw programma ingestudeerd dat begin april voor het eerst in Eys ten gehore wordt gebracht.

Officieel presenteert het korps zich onder leiding van Jos Zegers op 25 mei 2014 tijdens een concertmorgen “St. Caecilia stelt voor”. De morgen start met de muzikale begeleiding van de communicantjes naar de parochiekerk. De mis in de parochiekerk wordt opgeluisterd door het saxofoonensemble. In de Harmoniezaal start het voorstellingsconcert met een optreden van het jeugdorkest de Victoriaantjes. Daarna laten het klarinetensemble en het koperkwintet + 1 op sublieme wijze van zich horen. Na een korte pauze laat dirigent Jos Zegers de toehoorders zien en vooral horen wat er in dit orkest zit. Het wordt een uitstekende vuurdoop voor deze nieuwe combinatie in de Harmoniezaal.

Met een zomerconcert met fanfare St. Caecilia Schinnen als gastvereniging wordt het seizoen afgesloten. Na de zomer vindt er wederom een nazomerfeest plaats met dit keer de band Tonca.

In 2014 is er ook een nieuwe format voor het concertweekend van de Stichting Landgraaf Musiceert genoemd ‘Landgraaf Bruist’, een openluchtconcert in winkelcentrum Op de Kamp. St. Caecilia sluit dit af.

In oktober wordt er een tegenbezoek gebracht aan harmonie St. Willibrord van Mill. Het orkest laat zich in een volle zaal Myllesweerd van zijn allerbeste kant horen en zien. Ook met de sociale aspecten van het concertweekend, waarbij er wordt geslapen in een geheel nieuwe Van der Valk in Uden, zit het wel snor. Na het concertweekend worden de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2015 ingezet.

2013

Het jaar 2013, dat wordt geopend met een Nieuwjaarsconcert in samenwerking met fanfare Barbara GA uit de Kakert, staat in het teken van een intensieve samenwerking met fanfare Victoria Rimburg. De onmiddellijke aanleiding daartoe is het, nu voor de derde keer, gezamenlijk op de rol gezette Promsconcert, dat voor deze editie is omgedoopt in Spring Music Event 2013.

Ter voorbereiding van dit evenement is harmonie St. Caecilia in maart 2013 te gast in D’r Eck bij het jaarlijkse Lenteconcert van fanfare Victoria in Rimburg. Na dit Lenteconcert worden de gezamenlijke repetities geïntensiveerd en op 31 mei 2013 vindt het Spring Music Event 2013 dan uiteindelijk plaats in een overvolle en snikhete harmoniezaal. Tijdens het evenement, dat op geheel eigen en humoristische wijze gepresenteerd wordt door Jack Vinders, musiceert het orkest alleen en wordt naast Jack Vinders ook zangeres Gwen van Genderen begeleid in een aantal stijlvolle nummers van ballad naar stevige rock. Daarnaast speelt het orkest enkele nummers samen met de bekende Limburgse band Wir sind Spitze. Na afloop van het gezamenlijke optreden sluit Wir sind Spitze de avond verder af. Aan de reacties van het publiek af te leiden zeker een evenement dat voor herhaling vatbaar is.

Door deze intensieve samenwerking met Victoria Rimburg besluiten de beide besturen nog voor de zomervakantie om een traject van fusiebesprekingen in te zetten. Helaas blijkt na de zomer dat het tijdstip om dit traject in te gaan voor een grote groep Nieuwenhaagse muzikanten toch te vroeg komt. De fusiebesprekingen met Rimburg worden dan ook tot nader order opgeschort.

In deze periode wordt wel nog deelgenomen aan het Weidefeest in Rimburg, waarbij er onder leiding van de voorzitter geconcerteerd wordt. De reden voor deze merkwaardige invulling van de muzikale leiding is gelegen in het feit dat dirigent Léon Simons begin september 2013 zijn ontslag indient.

Eind september staat het 2e Nazomerfeest op de rol. In 2013 met medewerking van Wir sind Spitze. In de zomer wordt er, in navolging van de eerdere investeringen in Oad Nuijenhage, geïnvesteerd in de verlichting van de grote zaal. Al eerder in het jaar is de toiletgroep grondig gerenoveerd.

Na het vertrek van dirigent Léon Simons wordt voor de periode tot aan het Nieuwjaarsconcert 2014 interim-dirigent Michael-John Maruscik bereid gevonden de muzikale leiding op zich te nemen. Hij durft het aan om met slechts twee voorbereidingsrepetities te musiceren op het jaarlijkse concertweekend van Landgraaf Musiceert. St. Caecilia staat er muzikaal nog steeds.

Terwijl de muzikanten zich ook voorbereiden op de opluistering van de nachtmis en het Nieuwjaarsconcert 2014, vindt er een sollicitatieprocedure plaats, waaruit medio december 2013 de jonge Kerkraadse dirigent Jos Zegers als de nieuwe dirigent van St. Caecilia komt. Geen onbekende voor dit orkest. Immers in het verleden maakte Jos als hoboïst verschillende concerten en concoursen mee in de gelederen van St. Caecilia.

In december vindt in D’r Eck, in navolging van 2012, ook de wederom succesvolle gezamenlijke voorspeelmiddag plaats. Hierop laat de jeugd van St. Caecilia en Victoria behoorlijk van zich horen.

2012

De stijgende muzikale lijn wordt voortgezet tijdens het Nieuwjaarsconcert 2012, waarbij er met name ook veel aandacht is voor de jeugd. Als gastvereniging treedt namelijk het orkest de Vitzkids op. Dit, onder leiding van de bekende musicus Marc Huynen, staand orkest, bestaat uit getalenteerde jeugd van verschillende muziekscholen in Limburg. Op indrukwekkende wijze zorgen de Vitzkids voor een behoorlijke portie jazz en bigband inbreng in het Nieuwjaarsconcert. Daarmee is het jaar meteen goed afgetrapt.

Het jaar 2012 is ook weer een jaar van een, onder auspiciën van de Stichting Landgraaf Musiceert georganiseerde, Muziekparade. Deze wordt nu gehouden op de markt in Schaesberg vanwege het 150-jarig jubileum van fanfare Aloysiana. In het kader van de samenwerking met fanfare Victoria Rimburg, vormen St. Caecilia en Victoria een indrukwekkend gezamenlijk korps, waarbij deze vorm van samenwerking door de commentator van de Muziekparade op de lokale televisiezender duidelijk wordt toegejuicht.

Scholengemeenschap de Brandenberg in Schaesberg is ook de locatie voor het concertweekend van Landgraaf Musiceert, dat wederom in het teken staat van de jubilerende Aloysiana. Kort daarvoor wordt eind september het 1e Nieuwenhaagse Nazomerfeest in de Harmoniezaal gehouden. Bij dit gezamenlijke initiatief tussen harmonie St. Caecilia en voetbalvereniging Sylvia treedt de bekende band Andercover op.

In het weekend van 10 en 11 november 2012 ontvangt de harmonie gastvereniging harmonie St. Willibrord uit het Brabantse Mill. Op zaterdagmiddag maken de muzikanten en hun aanhang van de beide verenigingen gezamenlijk kennis met het slagwerkinstrument djembé. 's Avonds wordt door beide verenigingen een uitstekend concert verzorgd, waarna er tot in de vroege uurtjes een nazit wordt gehouden met veel Brabantse en Limburgse gezelligheid. Op zondag luistert St. Willibrord de eucharistieviering op waarna er, na een korte gezamenlijke rondgang over het Nieuwenhaagse, in de harmoniezaal een BBQ wordt aangeboden. Het bezoek wordt afgesloten met de uitnodiging om in de toekomst een tegenbezoek aan Mill te brengen.

2011

In het kader van de concoursvoorbereiding wordt op zaterdag 8 januari een eerste repetitiedag gehouden. Een dag later, tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert, met het Seniorenorkest Onderbanken als gastvereniging, wordt het werk Armenian Dances voor het eerst uitgevoerd. De voorbereiding op een mooi concoursresultaat lijkt prima te verlopen. Een wijziging van het verplichte werk en het uitblijven van het arrangement voor het modern gedeelte leidt echter al snel tot een meningsverschil tussen bestuur en dirigent over de haalbaarheid van het concours in 2011. Uiteindelijk wordt besloten om de concoursdeelname in 2011 niet door te laten gaan en het tot dan toe gevoerde muzikale beleid bij te stellen. Daarbij hoort, naar mening van het bestuur, ook een andere muzikale leiding. In maart 2011 wordt dan ook afscheid genomen van dirigent Paul Oligschläger, die het korps op zeer succesvolle wijze 12 jaar muzikaal geleid heeft. Uiteraard is de vereniging hem veel dank verschuldigd.

Na het vertrek van Paul Oligschläger wordt Léon Simons uit het Waubachse gevraagd om als interim-dirigent de honneurs voorlopig waar te nemen. Tijdens de waarneemperiode en de daaropvolgende selectieprocedure blijkt dat de samenwerking met deze dirigent dusdanig klopt, dat het korps hem in grote meerderheid als nieuwe dirigent zou willen zien. Per 1 juni 2011 staat de vereniging dan ook onder de nieuwe muzikale leiding van dirigent Léon Simons. Hun gezamenlijke vuurdoop beleven korps en dirigent tijdens het traditionele zomerconcert dat begin juli wordt gehouden. Als gastvereniging treedt fanfare St. Cornelius uit Schin op Geul op. Het einde van de zomervakantie wordt gevierd met een gezamenlijke barbecue aan het begin van het nieuwe muzikale seizoen. Helaas blijkt aan het begin van dit nieuwe seizoen ook dat de drumband van de harmonie, vanwege het vertrek van enkele leden, voorlopig weer moet worden opgeheven.

Positief wordt de vereniging na de zomervakantie echter verrast door de renovatie van de kleine zaal, die hierna dan ook door het leven gaat als ‘Oad Nuijenhage’ en vanaf nu na de vrijdagse repetitie voor veel gezelligheid en sfeer zorgt. In oktober wordt een prima uitvoering gegeven tijdens Landgraaf Musiceert en onze parochie wordt aangenaam muzikaal verrast tijdens de nachtmis. De ingeslagen nieuwe muzikale weg begint zijn vruchten af te werpen.

2010

Harmonie Inter Nos uit Epen onder leiding van de ons bekende Kerkraadse dirigent en hoboist Jos Zegers opent het jaar als gastvereniging tijdens ons Nieuwjaarsconcert. Het jaar 2010 is ook een jaar om onze vrijwilligers voor de belangeloze inzet binnen onze vereniging weer eens te bedanken. In april vinden respectievelijk de vrijwilligersavond plaats, alsook het uitstapje van het Damescomité.

Begin juni is de harmonie uiteraard van de partij bij een ouderwets weidefeest ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van schutterij Wilhelmina. In navolging van 2007, wordt op 18 en 19 juni een groots Promsconcert georganiseerd in samenwerking met fanfare Victoria Rimburg. Tijdens het Zomerproms 2010 (dat zeker voor wat betreft de temperaturen zijn naam alle eer aan deed) krijgen de bezoekers door beide verenigingen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Enkele gerenomeerde Limburgse artiesten, die door de orkesten begeleid worden, doen de Harmoniezaal op zijn grondvesten schudden. Martin en Guido (Schintaler), Beppie Kraft (die ook tekent voor de presentatie) en Erwin vallen meer dan in de smaak en Beppie belooft bij een hernieuwde uitgave zeker weer van de partij te willen zijn.

Twee weken na het Promsconcert reist de harmonie, aangevuld met blaaskapel de 'Weisheimer' uit Partij naar Leiwen aan de Moezel. Daar neemt het gezelschap zijn intrek in het Landal GreenPark 'Sonnenberg'. Op zaterdagavond verzorgt de harmonie een prachtig concert bij gelegenheid van het jubileum van de Leiwense Winzerkapelle, onze gastheer. Op zaterdagavond en op zondagochtend tekenen de 'Weisheimer' voor het tweede stuk inbreng vanuit Limburg.

Na de zomer wordt de muzikale knop omgezet en starten de voorbereidingen op deelname aan het bondsconcours in 2011. Er wordt gekozen voor een concoursdeelname met een verplicht werk, een werk uit het groot repertorium en een modern werk. Als verplicht werk valt de keuze aanvankelijk op Seven Wonders of the Ancient World. Armenian Dances is het werk uit het groot repertorium en aan een bekende componist/arrangeur wordt de opdracht verleend een medley te schrijven van nummers van de zanger Michael Bublé, die zal worden uitgevoerd door het harmonie in samenwerking met de popband 10 Feet Up.

2009

Het jaar 2009 begint na een mooi Nieuwjaarsconcert in samenwerking met harmonie St. Bavo Nuth met een prachtige verassing op de jaarvergadering. Daar bieden onze beschermheer en zijn immer ter zijde staande kompaan ons een prachtige nieuwe basklarinet aan. Daar is de vereniging en zeker onze basklarinettist meer dan verheugd over.

Het voorjaar en het zomerconcert 2009 staan in het teken van de samenwerking met harmonie Laura. Onder leiding van onze dirigent Paul Oligschläger en interim-dirigent van de Laura Patrick Letterle wordt een achttal stukken gezamenlijk ingestudeerd en tijdens het zomerconcert uitgevoerd. Een project waar in wordt gestapt met meer intenties dan alleen maar een zomerconcert verzorgen. Helaas hebben beide verenigingen over een aantal zaken toch een substantieel andere visie en wordt in goed overleg besloten de samenwerking niet voort te zetten.
Voor de seizoensafsluiting wordt gekozen voor een andere opzet. Waren de jaarlijkse barbecues in het verleden steevast in de Harmoniezaal, vanaf 2009 wordt gestart met de BBQ 'Bei d'r Lei in de Wei'. Gastpaar Leo en Anouk Reumkens stellen spontaan hun wei ter beschikking en de nieuwe opzet blijkt zo geslaagd te zijn dat maar meteen wordt besloten hier een traditie van te maken.

In november organiseert St. Caecilia het jaarlijkse solistenconcours van de stichting Landgraaf Musiceert. Jurylid Andre Seerden beoordeelt op professionele wijze een dertigtal muzikanten en ensembles. In twee afdelingen weten muzikanten van St. Caecilia de beker in Nieuwenhagen te houden. Ook de dagprijs gaat nipt aan een muzikant van St. Caecilia voorbij.

Nog een nieuwe opzet. De St. Caeciliaviering is vanaf 2009 weer naar de zondag verplaatst en start met de traditionele H. Mis, andante op ons kerkhof en de rondgang over Nieuwenhagen. In de Harmoniezaal wordt na de huldiging van een aantal jubilarissen een heuse quiz gehouden, die door een klein comité is voorbereid. Ook hier kan weer gezegd worden: zeker voor herhaling vatbaar.

2008

Aan het begin van 2008 staat er een speciaal Nieuwjaarsconcert op het programma. Vanwege het korte Carnavalsseizoen is er gekozen voor een carnavaleske opzet van dit concert en worden er enkele werken gearrangeerd om samen met het bekende duo Paul en Leo uit te voeren. Voorts maakt één van Limburgs beste Buuttereedners Hub Stassen uit Voerendaal zijn opwachting. In mei vind een geslaagd concertweekend plaats bij onze muziekvrienden van fanfare St-Cecilia Deerlijk, die ons in de zomer van 2007 uit hadden genodigd vanwege het 85 jarig bestaan van deze vereniging.

Voor het traditionele zomerconcert 2008 ontvangt harmonie St. Caecilia de gastheer van het voorbereidingsconcert op concoursdeelname in 2006 harmonie Sub Umbra Meerveldhoven. Deze vereniging verzorgt met het korps en de drumband een meer dan prima optreden in Landgraaf. In september vindt in de Sittardse Stadsschouwburg het derde en laatste trioconcert plaats met Philharmonie Sittard en harmonie Sempre Avanti Tegelen. Daar en ook tijdens het jaarlijkse concertweekend van Landgraaf Musiceert in oktober geeft St. Caecilia op indrukwekkend wijze haar muzikale visitekaartje af.

2007

In dit jaar viert de gemeente Landgraaf haar 25 jarig bestaan. Ook harmonie St. Caecilia levert aan dit jubileum haar bijdrage. In juni speelt zij samen met harmonie Laura en fanfare Barbara GA het speciaal gecomponeerde Landgraaf's Volkslied tijdens een uitmarkt in winkelcentrum Op de Kamp.

De muzikale pijlen zijn echter het meest gericht op het hoogtepunt van het gemeentejubileum het Langraaf25 Promsconcert op 3 en 4 november in Sporthal Terwaerden. In een samenwerking tussen harmonie St. Caecilia en fanfare Victoria Rimburg, met ondersteuning van het projectbureau Landgraaf25, wordt een groots Promsconcert georganiseerd. Tijdens dit avondvullend programma, waarbij de twee korpsen als één orkest optreden, wordt een gevarieerd programma gebracht met enkele vermaarde solisten: Frits Damrow (Concertgebouw), Hans Nickel (WDR orkest), Remy Beckers (Luchtmachtkapel) en Gerald van Gemert (High Voltage). Verder nemen er 7 Landgraafse koren deel en wordt er een speciaal voor deze gelegenheid gearrangeerde medley samen met orkest The Jaguars gespeeld. De avond wordt vakkundig en luchtig gepresenteerd door Jack Schiffelers en Cynthia Weng. Het Promsconcert wordt door eenieder zeer positief ontvangen en een vervolg in de toekomst zal er zeker in zitten.

2006

Na een afwezigheid van 20 jaar wordt, tijdens het Nieuwjaarsconcert 2006, de drumband van de harmonie heropgericht.

Na de zomervakantie volgt een intensieve voorbereiding op het bondsconcours. Er worden zeer geslaagde concerten gegeven in Rekem, tijdens Landgraaf Musiceert 2006, in Tegelen, Nieuwenhagen en Veldhoven. Tijdens het concoursoptreden in theater 'De Schalm' in Veldhoven op 25 November 2006 worden de volgende werken ten gehore gebracht: Russian Christmas Music (Alfred Reed), het verplicht werk The Golden City (Jan Bosveld) en een modern gedeelte met de werken Children of Sanchez (Chuck Mangione), Ballad (Jos Pommer) en Strike Up the Band (George Gershwin).

Na afloop van het optreden, waarbij 'op het puntje van de stoel' gemusiceerd wordt, volgt een enorme ontlading. De zaal staat op z'n kop. Het keiharde werken wordt door de jury beloond met een monsterscore van 95,17 punten (93,33 voor het verplicht werk en een ongekend aantal van maar liefst 97 punten voor het keuzeprogramma). Dat betekent promotie naar de 1e divisie en lof der jury. Dit is zeker 'het hoogtepunt' van de inmiddels 116 jarige harmonie te noemen. De jury spreekt slechts in superlatieven: "Steeds hoor ik een prachtig orkest", "Je mag trots zijn om in dit orkest te spelen", "Een voorbeeld voor de amateurkunst" (Jouke Hoekstra); "Heel mooi orkest en musiceren 'pur sang'", "Prachtig geprogrammeerd en alle stijlen in de knip", "Van de bovenste plank" (Lex van Diepen); "Zeer verzorgd muzikaal spel met veel aandacht voor kleuring en klankschoonheid", "U bent erin geslaagd het thema van uw concert waar te maken", "Het was een genoegen om naar u te luisteren", "Veel complimenten voor dirigent, solisten en orkest" (Wim Jongen). Ook is er veel lof van de wedstrijdleider voor de manier waarop wij ons concoursoptreden met als thema "De Oude en de Nieuwe Wereld" met een schitterende programmabrochure gepresenteerd hebben.

De dag na het concours zijn een aantal muzikanten al weer vroeg uit de veren om dirigent Paul Oligschläger, de architect van dit succes, in zijn woonplaats Partij-Wittem 'uit bed te blazen' en te verblijden met een aantal kippen.

2005

Vanwege de vele verdiensten voor de Landgraafse gemeenschap en een consistent muzikaal beleid wordt harmonie St. Caecilia op 30 september 2005 onderscheiden met de Cultuurprijs van de Gemeente Landgraaf.

Na vele concertreizen naar Duitsland, onderneemt de harmonie van 21 – 23 oktober 2005 de eerste concertreis naar Belgie. Het gezelschap neemt zijn intrek in Gent en verzorgt op zaterdagavond als gast van en in samenwerking met fanfare St. Cecilia Deerlijk een concert in deze westvlaamse plaats.

2004

Op grond van het overweldigende muzikale successen van oktober 2003, wordt St. Caecilia namens de LBM ook uitgenodigd om deel te nemen aan het door de FKM georganiseerde Nederlands Kampioenschap. Met grote meerderheid besluiten de muzikanten deze uitdaging aan te gaan en in korte tijd, waarin ook op sublieme wijze een kerstconcert en een nieuwjaarsconcert gegeven worden, weet dirigent Paul Oligschläger het orkest weer op een hoog muzikaal niveau te krijgen. Op 18 januari 2004 neemt St. Caecilia voor het eerst in haar 114 jarige historie deel aan een FKM landskampioenschap. Wederom wordt de inzet door de jury beloond. Nu met het hoogste aantal punten in alle afdelingen (90,33) en de blauwe kampioenswimpel in de Uitmuntende afdeling. Naast Limburgs Kampioen is St. Caecilia ook Nederlands Kampioen in de Uitmuntende afdeling in 2003.

In 2004 wordt ook het 22-jarig (2 x 11) bestaan van C.V. De Hootkuulle uitbundig gevierd. In een bomvolle narretempel wordt trompettist Patrick Heijnen tot jubileumprins Patrick II geproclameerd.

2003

Na enkele bestuurswisselingen aan het begin van het jaar, besluit de vereniging om in het najaar van 2003 in de Uitmuntende afdeling op concours te gaan. De muzikale activiteiten gedurende 2003 staan dan ook geheel in het teken van deelname aan het LBM Bondsconcours op 19 oktober in de Maaspoort te Venlo. De goede voorbereiding en het harde werken worden door de driekoppige jury beloond: St. Caecilia verslaat de concurrentie met grote voorsprong. Er worden 93,25 punten behaald; een aantal punten dat nooit zo hoog is geweest in de historie van St. Caecilia en dat ook 30 jaar niet meer is uitgedeeld in deze afdeling van de LBM. Het puntenaantal is goed voor een 1e prijs met promotie en lof der jury. Tevens mag men zich Limburgs Kampioen 2003 in de Uitmuntende afdeling noemen.

Opmerkelijk is het feit dat ook onze zustervereniging fanfare Eendracht in hetzelfde weekend Limburgs Kampioen is geworden bij de fanfares in de Superieure afdeling. Tevens dient te worden vermeld dat St. Caecilia bij aankomst in Nieuwenhagen door diezelfde fanfare Eendracht naar de harmoniezaal is begeleid. Al met al mag 19 oktober 2003 een historische dag genoemd worden.

2000

In het kader van het kerkelijk jubeljaar 2000, organiseerden de parochies van Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen gezamenlijk één processie. Deze vond op zondag 25 juni plaats. Dit leidde tot het historische moment dat zowel fanfare Eendracht en Harmonie St. Caecilia samen aan de processie deelnamen. Vanaf zaterdag 17 augustus 2000 heeft Harmonie St. Caecilia een eigen website op internet.

1999

In februari vertrekt dirigent Hub Crüts. Onderdirigent Peter Houben fungeert als interim-dirigent tot in april 1999 Paul Oligschläger aantreedt als dirigent bij Harmonie St. Caecilia. Met zijn komst veranderde ook de bestuurlijke visie binnen St. Caecilia. Handhaving in de Superieure afdeling werd als uitermate moeilijk geacht. Dit kwam vooral door het groot aantal jeugdleden binnen het korps met nauwelijks concertervaring. Daarom werd het besluit genomen om ook dit jaar niet op concours te gaan, met als gevolg dat St. Caecilia in 1999 vrijwillig degradeerde uit de Superieure afdeling. Vanuit de Ereafdeling probeert Harmonie St. Caecilia, op een voor de vereniging verantwoorde wijze, de ambities waar te maken.

1997

Harmonie St. Caecilia vindt de tijd nog niet rijp om nu al op concours te gaan. Daarom werd onze deelname geannuleerd. Als mogelijk nieuw concoursjaar werd 1999 genoemd.

1994

Hub Crüts keert terug als dirigent bij St. Caecilia.

1993

Onder leiding van Jan Kitzen neemt Harmonie St. Caecilia in dat jaar weer deel aan het bondsconcours. Met 298 punten, een eerste prijs.
De Belvauer Muzikanten scheiden zich af van Harmonie St. Caecilia.

1990

In dit jaar viert Harmonie St. Caecilia haar 100 jarig bestaan. Een van de hoogtepunten is de presentatie van het boek “100 jaar Harmonie St. Caecilia” geschreven door Joseph L’Ortye.

1988

Tijdens het bondsconcours in dat jaar haalt de harmonie met 319 punten een eerste prijs in de Superieure afdeling.

Voor het eerst in het bestaan van Harmonie St. Caecilia krijgt deze vereniging een vast verenigingslokaal. Aan het voormalig Dorpscentrum wordt een fraaie Harmoniezaal gebouwd.

1986

Harmonie St. Caecilia keert terug in de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

1984

Onder leiding van Hub Crüts neemt Harmonie St. Caecilia deel aan het A.N.U.M. bondsconcours te Leiden. Met 330 punten wordt Harmonie St. Caecilia kampioen in de superieure afdeling.

1979-1983

Dit is een periode die vooral gekenmerkt werd door dirigenten wissels. Dhr. Gelissen neemt ontslag als dirigent. Gedurende de sollicitatie periode neemt Leon Bosch de leiding op zich.

De Belg Jean Steutelings wordt in 1980 benoemd tot dirigent. In 1981 nam dhr. Steutelings ontslag. Hij wees zelf zijn beoogd opvolger aan: de Belg Luc Vergauwen. Vergauwen bleef tot eind 1982. In 1983 komt aan deze wisselende periode een einde met de komst van dhr. Hub Crüts.

1978

Onder leiding van dirigent Anton Gelissen neemt Harmonie St. Caecilia deel aan het A.N.U.M. BondsConcours te Leiden. Met 317.5 punten promoveerde Harmonie St. Caecilia van Ere afdeling naar de Superieure afdeling en kreeg tevens de gele kampioenswimpel.

1976-1977

Dirigent J. Boon neemt om gezondheidsredenen afscheid van de harmonie. Op de St. Caeciliadag werd hij gezien zijn verdiensten benoemd tot eredirigent. Gezien het plotselinge vertrek werd er naarstig gezocht naar een interim dirigent. Dit werd dhr. J. Rybakowski. Hij werd in 1977 opgevolgd door dhr. Anton Gelissen.

1973

Harmonie St. Caecilia gaat op concours in Ittervoort. Dit leverde een matige eerste prijs op, met als resultaat dat iedereen verbijsterd en met stomheid geslagen was. De vereniging stapte daarom uit de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en sloot zich aan bij de Algemene Nederlandse Unie van Muziekgezelschappen (A.N.U.M.).

1969

Harmonie St. Caecilia neemt onder leiding van dhr. J. Boon deel aan het federatief bondsconcours in Dieteren. Met 306 punten promoveerde de harmonie naar de Ere afdeling.

1966

Dhr. J. Boon volgt dhr. Benders op als dirigent.

1960

Op 14 augustus neemt harmonie St. Caecilia deel aan het federatief bondsconcours in Beesel. Dit liep echter uit op een debacle. Met 223 punten een derde prijs. Nog geen maand later, op 18 augustus 1960 verraste St. Caecilia vriend en vijand op het bondsconcours in Heeswijk (Noord-Brabant). Met 325 punten een 1e prijs met promotie naar de Uitmuntende afdeling, werd St. Caecilia winnaar van het gehele concours.

1959

Dhr. A. Benders volgt dhr. A. Siebert op als dirigent van Harmonie St. Caecilia.

1956

Fanfare St. Caecilia besluit om de orkestbezetting om te zetten van fanfare naar harmonie.

1954

Fanfare St. Caecilia neemt deel aan het Bondsconcours in Thorn. Met 273 punten een 1e prijs in de Eerste afdeling.

1951

Fanfare St. Caecilia treedt toe tot de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

1950

Na 20 jaar neemt de fanfare afscheid van haar dirigent dhr. J. L’Ortye, die wegens gevorderde leeftijd stopte met dirigeren. Hij werd opgevolgd door dhr. Alex Siebert.

1945

Gedurende de oorlogsjaren, 1940-1945, was de fanfare St. Caecilia in ruste. Op 31 maart 1945 herrees de dood gewaande vereniging als een phoenix uit haar as. Bij gelegenheid van de priesterwijding van Pater Rozarius, afkomstig uit Nieuwenhagen, verscheen de fanfare met muziek op straat.

1919

Doordat de gemeente Nieuwenhagen werd opgedeeld in twee parochies, “Maria Hulp der Christenen” in Nieuwenhagen en “Heilig Hart van Jezus” in Nieuwenhagerheide, leverde dit ook problemen op in de fanfare. Daarom werd op 3 februari 1919 de vereniging weer opgesplitst in fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en fanfare St. Caecilia Nieuwenhagen. Beide verenigingen gingen nu weer elk hun eigen weg.

1896

Het incident in Eygelshoven was voor de toenmalige burgemeester Jongen van Nieuwenhagen aanleiding om beide verenigingen samen te laten gaan. Zo ontstond in 1896 fanfare Eendracht–St. Caecilia.

1893

Tijdens een muziekfeest in Eygelshoven liepen de spanningen tussen St. Caecilia Nieuwenhagen en fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide behoorlijk op. Een onschuldig voorval liep uit op een schietpartij. Dit koste één lid van St. Caecilia het leven.

1891

In dat jaar trad de fanfare voor het eerst in het openbaar bij gelegenheid van een muziekfeest georganiseerd door de Sängerbund.

1890

Leden van de in 1883 opgerichte zangvereniging “Sängerbund” wilden een muziekvereniging oprichten om in eerste instantie de jaarlijkse sacramentsprocessie op te luisteren. Dit in navolging van Schaesberg en Waubach. Op 15 juli 1890 kwam men voor het eerst bijeen, waarmee de toenmalige fanfare St. Caecilia het levenslicht zag. Afgesproken werd dat de fanfare uit niet meer dan 12 leden zou bestaan. Muziekminnende lieden vanuit zowel Nieuwenhagen als Nieuwenhagerheide die tot het muziekgezelschap wilden toetreden werden op grond van dit besluit niet toegelaten. In Nieuwenhagerheide vormde dit aanleiding om maar zelf een fanfare op te richten. De fanfare Eendracht. Later werd het besluit van St. Caecilia weer terug gedraaid.